Programa de Seguretat Viària

Introducció

El Programa de Seguretat Viària impulsat per la fundació abertis és la millor prova del paper de lideratge que assumeix la organització per millorar la seguretat dels conductors i vianants, i per prevenir i reduir la sinistralitat. El seu objectiu és informar i sensibilitzar la població sobre el problema del trànsit i de la seguretat.

Durant l'any 2008, la fundació abertis ha continuat amb el desenvolupament del Programa a partir de les seves quatre línies principals d’actuació: difusió i Sensibilització, educació viària a les escoles, estudis de recerca i celebració de jornades científiques.