Carta del President

Miquel Roca i Junyent

Les fundacions tenen un paper decisiu en el progrés de la societat. El seu suport a la recerca, a la cultura, a la formació i a d'altres activitats d'interès general, tot responent els problemes de l’entorn, és essencial per al manteniment de l’equilibri social i per substituir aquelles necessitats on els recursos públics no arriben.

Davant del marc socioeconòmic on ens trobem, dominat per la crisi mundial, aquest paper és més important que mai. No només per la capacitat de les fundacions per complementar els fons de l’Administració Pública, sinó també pel seu poder com a creadores de l’opinió pública i com a un dels exponents de la realitat del país.

D’aquesta manera ho ha entès la fundació abertis , que no només ha mantingut la seva activitat durant l’any 2008, sinó que l’ha impulsada en l’àmbit internacional amb l'obertura d'una seu nova a Roma, i ha potenciat el seu rigor i la seva professionalitat tot apropant-se més a la societat.

La fundació abertis ha proporcionat l’any 2008 un Consell Científic compost per persones rellevants del món de la universitat i de la recerca científica que actuarà com a avaluador dels projectes de recerca. Personalitats com el naturalista Martí Boada i la demògrafa Anna Cabré, amb el suport addicional de l’economista Andreu Mas-Colell; l’expert en seguretat viària Luis Montoro; el polític i jurista Gregorio Peces-Barba i el biòleg i expert de l’Administració Pere Torres, avalen la línia de recerca que suporta la fundació. 

En l’àmbit de la Seguretat Viària, la fundació abertis ha redefinit els seus objectius per centrar, amb la col·laboració de l’administració pública, les seves accions en el jovent, d’entre 18 i 35 anys, els principals afectats en els accidents de trànsit. D’aquesta manera, la fundació vol donar una resposta, un cop més, a un problema social. Així mateix, la fundació ha consolidat el seu compromís de divulgació amb el cicle de conferències “Mobilitat responsable. Valors en moviment” a València i Madrid.

Pel que fa a les relacions amb la comunitat, la fundació ha continuat el seu suport a les institucions culturals i artístiques de referència, i ha col·laborat amb altres entitats que impulsen el desenvolupament socioeconòmic.

Amb aquests avenços, la fundació abertis disposa d’una base sòlida per encarar un moment decisiu de la seva història: la celebració del seu desè aniversari l’any 2009. Un any que, sense dubte, serà d'una gran rellevància en l’apropament de les relacions entre l’empresa i la societat, i durant el qual la fundació abertis continuarà donant el seu suport mitjançant les seves accions.

Firma de Miquel Roca i Junyent

Miquel Roca i Junyent