Fites al 2008

La fundació abertis ha continuat consolidant el seu paper com a eina de Responsabilitat Corporativa d’abertis durant l’any 2008, tot impulsant accions en les seves quatre grans línies d’actuació: la seguretat viària, el foment de la recerca, la divulgació i les relacions amb la comunitat.

El treball en favor d’una mobilitat segura i responsable ha continuat amb un dels seus màxims exponents en el Programa d'Educació Viària a les Escoles. La iniciativa ha finalitzat l’any 2008 amb un balanç de participació de 1200 escoles, 101.269 estudiants i 3600 professors. A partir del curs escolar 2008-2009, el programa es pot seguir en línia a través d'un micrositeMicrosite educació viària específic adreçat a pares, professors i alumnes. .

En el capítol de r ecerca, destaca la creació del Programa de Forment de la Recerca, que dóna l'oportunitat a nous projectes per accedir al suport de la fundació abertis. De la mateixa manera, el patronat de l’entitat disposa d’un Consell CientíficL'enllaç  s'obrirà en una nova finestra integrat per personalitats rellevants en el camp del medi ambient, de la demografia, de l’economia i de la seguretat viària que actuen com a aval del rigor, de la professionalitat i de la qualitat de les recerques promogudes per la fundació.

Una de les grans apostes de l’any ha estat la internacionalització de la fundació, que ha obert una seu nova a Roma i n’obrirà una a París l'any 2009. Com a resultat d’aquesta voluntat per arribar a un públic més ampli, el contingut d’aquesta memòria, que es publica per primer cop en format web, està disponible en cinc idiomes (català, castellà, anglès, francès i italià). El nou format en línia, a més de l’estalvi mediambiental, dóna l’oportunitat al lector d’aprofundir en aquells apartats que li provoquen més interès.

Finalment, cal destacar el dinamisme i l’activitat generada entorn del Castell de Castellet, seu de la fundació abertis i fortalesa de gran interès històric i cultural. L'any 2008 es va aprofundir en el seu coneixement gràcies a les troballes arqueològiques de gran valor que permeten remuntar-nos fins a 2500 anys enrere.