Divulgació

Introducció

Difondre el coneixement que genera les seves activitats és un dels objectius de la fundació abertis. L’entitat realitza una tasca divulgadora mitjançant la celebració de jornades i conferències, i de l’edició de publicacions. La pàgina web www.fundacionabertis.orgL'enllaç  s'obrirà en una nova finestra és també una de les principals eines que ajuden a que les activitats de la fundació arribin a un públic més ampli.