El Castell de Castellet

Castell de Castellet

Introducció

La seu de la fundació abertis es troba al castell de Castellet, una fortalesa amb més de 2500 anys d’història ubicada en un enclavament natural privilegiat, el Parc del Foix, que pertany al municipi de Castellet i la Gornal de la comarca barcelonesa de l’Alt Penedès.

Gràcies a les troballes arqueològiques, sabem que la primera fortalesa data de l’època ibèrica. El castell va constituir una atalaia ideal per controlar i vigilar les vies importants de comunicació com el riu Foix, la Via Heraclia i, més tard, la Via Augusta, l’actual autopista AP-7. Poc es pot dir de la història del castell durant aquesta època, atesa la falta de referències escrites, malgrat que l’ocupació es manté des de l’època iberoromana a la comtal i que va sofrir algunes reformes en el període andalusí.

La primera referència documental coneguda del castell data de l’any 977. La fortalesa va tenir una gran importància estratègica fins el segle XVI. A partir de llavors, fou encadenant períodes de decadència fins arribar a l’estat de runes. A finals dels anys 20 es van iniciar els treballs de restauració que van permetre recuperar les estructures d’algunes parts del castell, com la central i la de ponent. Però no fou fins que abertis va adquirir la fortalesa, l’any 1999, que es van iniciar les obres per restituir el castell original.

Actualment, el castell ha recuperat la seva estructura i els seus espais. Per poder complir les seves funcions, com a seu de la fundació abertis, el castell rehabilitat es va dividir en dos sectors: l’edifici de la Història i l’edifici del Coneixement. El primer està situat sobre l’antic castell del segle XI i integrat per les sales construïdes arrel de la restauració de 1928-1930 a l’estil neomedieval. En aquesta part de l’edifici s’ha instal·lat una exposició que il·lustra la història del castell des dels seus orígens fins els nostres dies. L’edifici del Coneixement, totalment de planta nova, ocupa l’espai i el volum del palau construït en el segle XIII-XIV. Alberga diverses sales per a la celebració de reunions, jornades i altres trobades. Sota aquest edifici s’han museïtzat les restes d’allò que fou la fortalesa durant l’època iberoromana.

A més de dignificar el seu passat, el nou ús del castell l’ha revelat com a element dinamitzador de l’entorn i com a paradigma de la gestió sostenible.