Accessibilitat

La fundació abertis ha fet del seu web un lloc accessible per a visitants discapacitats. Aquesta iniciativa s'emmarca dins de la prioritat de la corporació abertis -i, en particular, de la seva fundació- de garantir el benestar de les persones. El compliment d'aquest objectiu, a més a més, dóna resposta a les indicacions suggerides en diversos fòrums i programes de responsabilitat social corporativa en els quals la corporació participa.

El lloc web de la fundació abertis ha assolit un nivell d'accessibilitat doble A (AA), segons les pautes reconegudes internacionalment i definides per la Web Accessibility Initiative (WAI), cosa que garanteix una navegació completa per a persones amb discapacitat visual, auditiva, física, cognitiva, neurològica i tecnològica.

finestra nova a Segell de conformitat amb el Nivell Doble-A, de las Directrius d'Accessibilitat per el Contingut Web 1.0 del W3C-WAI

El lloc web de la fundació abertis ha assolit un nivell d'accessibilitat doble A (AA), segons les pautes reconegudes internacionalment i definides per la Web Accessibility Initiative (WAI), cosa que garanteix una navegació completa per a persones amb discapacitat visual, auditiva, física, cognitiva, neurològica i tecnològica.

Característiques tècniques

Aquest web compleix una sèrie de requisits tècnics que permeten que les persones amb discapacitat puguin accedir sense dificultat al contingut de les seves pàgines. Entre les característiques del web, es poden destacar:

1.- Els elements gràfics es complementen amb alternatives textuals perquè els usuaris que no poden accedir al contingut visual de les pàgines no trobin dificultats en interactuar amb el lloc web.

2.- És possible modificar la mida dels continguts des de les opcions dels navegadors per a aquells usuaris que vulguin augmentar o disminuir els textos.

3.- S'ofereixen alternatives d'accés per teclat per a aquelles persones que no poden fer ús del ratolí.

4.- Les pàgines tenen una estructura clara, tant per a l'usuari que pugui veure tot el contingut com per al qui llegeixi la informació amb un lector de pantalla, els usuaris que desactivin el full d'estils, etc. Dins d'aquest objectiu, es defineixen mitjançant el codi HTML els encapçalaments de secció, les llistes i tots els elements que contribueixen a la comprensió general del lloc web.

5.- El codi HTML i CSS emprat s'ajusta a les gramàtiques formals per garantir la visualització correcta dels continguts en diversos navegadors.

En aquesta web hi ha una gran quantitat d'arxius en format PDF. Per poder visualitzar aquest tipus d'arxius necessitaràs Adobe Reader un programa lector d'aquest format. Pots descarregar-te gratuïtament el programa des d'aquí.

finestra nova a descárrega d´Adobe Reader