El Castell de Castellet

Vista desde El Castell de Castellet

Un espai sostenible

El castell de Castellet, seu de la fundació abertis, ha renovat l’any 2008 la certificació mediambiental ISO 14001, segons la norma UNE 14.001:2004. Atorgat per l’entitat Applus, aquest segell suposa la culminació de la implantació del Sistema de Gestió Ambiental (SGA) començada l’any 2007.

El sistema assegura el compliment de la instal·lació amb tota la legislació mediambiental vigent, a més de la identificació, el control i la minimització dels efectes negatius que les activitats produïdes en el castell puguin produir en l’entorn.

Amb l’obtenció d’aquest certificat, el castell es rebel·la com a exemple de gestió sostenible del patrimoni.