Programa de Seguretat Viària

Finalitza l’estudi "P-Temps 2" sobre el temps de viatge a les autopistes

El Centre d’Innovació del Transport (Cenit) ha finalitzat l’any 2008 l’estudi sobre el temps de viatge per carretera P-Temps 2 que va impulsar la fundació abertis l'any 2006.

Després de més de dos anys de treball, els investigadors dirigits per Francesc Robusté han avançat en el coneixement de la medició del temps de viatge en una autopista de peatge, un indicador clau per poder preveure el funcionament de la xarxa viària i per millorar el nivell del servei de les carreteres i de la informació als usuaris.

L’estudi s’ha basat en les dades proporcionades pels tiquets de peatge i pels detectors d’espira electromagnètica ubicats a l’autopista AP-7, en el tram comprès entre Granollers i la frontera francesa.