Logo fundació abertis

» Sala de comunicació: Notícies


08 de setembre de 2011, Barcelona

Abertis renova la seva presència a l’índex Dow Jones Sustainability World per sisè any consecutiu

Els resultats de la revisió del 2011 confirmen que abertis manté la seva presència, per sisè any consecutiu, a l’índex de sostenibilitat mundial Dow Jones Sustainability Index (DJSI) World.

Un any més, abertis ha obtingut una puntuació més alta que la mitjana en les tres dimensions analitzades: econòmica, mediambiental i social. La companyia ha obtingut la puntuació màxima en les categories de compromís amb els grups d’interès, com també en estratègia climàtica i ecoeficiència operacional. La revisió del DJSI World és efectiva a partir del pròxim 19 de setembre.

Per a la revisió del 2011, el DJSI World, que aplega el 10% de les empreses amb millors criteris de sostenibilitat corporativa del món, va invitar un total de 2.500 companyies, de les quals finalment s’han seleccionat 342.

La presència d’abertis en aquest índex internacional de sostenibilitat és el resultat de la feina continuada del Grup i de la dedicació d’esforços i recursos a mantenir els avanços en actuacions sostenibles, com també al desenvolupament de bones pràctiques empresarials en els àmbits econòmic, social i mediambiental. abertis estructura aquestes actuacions a través del seu Pla Estratègic de Responsabilitat Social, aplicat a les diverses unitats de negoci.

Així mateix, com un reflex del seu compromís amb el medi ambient i els diversos grups d’interès, abertis promou la fundació abertis, l’objectiu principal de la qual és l’estudi de la repercussió de les infraestructures en el territori.

Per a més informació sobre els resultats de la revisió del 2011, podeu consultar la pàgina web www.sustainability-index.com.

 


Comparteix |

enrera[ amunt ]