Logo fundació abertis

» Sala de comunicació: Notícies


24 de novembre de 2006, Madrid

La fundació abertis promou una jornada sobre el patrimoni cultural i els seus indicadors de desenvolupament

—Els indicadors són útils per avaluar l’acompliment dels objectius de les polítiques de promoció del patrimoni i per millorar la gestió

Cal crear nous indicadors de desenvolupament per mesurar el patrimoni cultural que siguin compatibles amb els d’altres activitats objecte de les polítiques públiques. Així, els gestors del patrimoni podran competir pels recursos de les administracions en igualtat de condicions que els demés sectors. L’establiment d’aquests indicadors permetrà, a més, avaluar el grau d’acompliment dels objectius que fixen les polítiques de promoció del patrimoni.

Aquestes són algunes de les idees apuntades a la VI Jornada sobre Gestió del Desenvolupament del Patrimoni Sostenible, impulsada por la fundació abertis i celebrada avui a la Fundació Lázaro Galdiano de Madrid, sota l’epígraf El patrimoni cultural en la construcció d’indicadors de desenvolupament.

Els experts han posat l’accent en la necessitat que els indicadors siguin compatibles per així poder establir paral·lelisme amb altres realitats tant a escala nacional com internacional. De la mateixa manera, els ponents han explicat que, per millorar la gestió de museus, monuments, llocs i rutes emblemàtiques, les mesures no només han de ser quantitatives —nombre de visitants, ingressos aportats, llocs de treball creats, etc.— sinó també qualitatius —temps destinat pel visitant, temps d’espera, satisfacció de l’usuari, etc.

La Jornada sobre Gestió del Patrimoni Sostenible ha comptat amb la presència del director general del Dr. Georges Zouain, exdirector del Centre de Patrimoni Mundial de la UNESCO, que ha pronunciat la ponència El patrimoni cultural en la construcció d’indicadors de desenvolupament, i el Dr. Víctor Fernández, professor de la Universitat de Sevilla, que ha impartit la conferència Indicadors de gestió del patrimoni i desenvolupament local. A la taula rodona Indicadors per a una gestió eficaç i sostenible del patrimoni, moderada por Jordi Tresseras, professor de la Universitat de Barcelona i director científic de la jornada, han intervingut la Sra. Victoria Chamorro, secretària del Patronat de l’Alhambra de Granada, la Sra. Araceli Morales, coordinadora de la Xarxa de Ciutats Patrimoni de la Humanitat, i el Dr. Juan Carlos Matamala, professor de la Universitat de Barcelona.

La fundació abertis ha impulsat per sisè any consecutiu aquesta jornada com una de les seves accions de promoció i difusió dels valors culturals, especialment el patrimoni històric. La fundació abertis també promou investigacions sobre l’impacte de les grans infraestructures en el territori, sobretot en el medi ambient, la demografia i l’economia. Per a més informació sobre les seves activitats, es pot consultar la web http://www.fundacioabertis.org/.

VI Jornada sobre Gestió del Patrimoni Sostenible (Conclusions).

—Cal aconseguir un equilibri entre la gestió cultural del patrimoni i la dimensió del patrimoni com a recurs econòmic.

—És necessari dissenyar i crear indicadors comparables no només quantitatius sinó també qualitatius on, a més del nombre i tipologia de visitants es puguin obtenir dades sobre la satisfacció del visitant, i molt especialment sobre la qualitat de la visita i la qualitat del servei (s’ha fet esment a la necessitat d’un control de qualitat i a la creació de distintius). També són útils altres indicadors com la qualitat de protecció i conservació del lloc i el nombre de llocs de treball generats de manera directa i indirecta. Es constata que la qualitat dels serveis va lligada a la qualitat de la visita i repercuteix en la taxa de retorn i en la satisfacció del visitant.

—Es fa evident la necessitat d’establir una aliança estratègica per a la gestió sostenible del patrimoni cultural entre els agents públics i el sector privat organitzat, com les cambres de comerç i turisme i les associacions empresarials, que poden col·laborar mitjançant accions de patrocini i/o mecenatge. La participació de l’administració pública local és necessària, atès que canalitza els interessos dels ciutadans i és responsable directa de les accions de planificació estratègica en l’àmbit municipal i regional.

—La no utilització d’indicadors comparables és comú a la majoria d’anàlisis i estudis fets sobre els béns patrimonials. Cal desenvolupar i utilitzar indicadors estandaritzats. A escala estatal, la col·laboració en xarxa de les comunitats autònomes i el Ministeri de Cultura, juntament amb els observatoris locals i regionals i grups d’investigació de les universitats, podrien contribuir a millorar l’eficiència i l’eficàcia d’aquests estudis.


Comparteix |

enrera[ amunt ]