Logo fundació abertis

» Visió


Seu d’Abertis
Seu d’Abertis

Visió

La responsabilitat social corporativa és, per abertis, una manera d'entendre el paper de l'empresa en la societat, tenint en compte els impactes ambientals, socials i econòmics de l'activitat i les relacions amb els diferents grups d'interès. A més a més, la integració d'aquest triple balanç permet que el Grup adopti un sistema de millora contínua com a base de l'estratègia empresarial.

El Pla estratègic de responsabilitat social d'abertis constitueix el full de ruta per a la implantació de l'RSC en el Grup i s'estructura basant-se en vuit grans línies:

  Enllaços relacionats: