Logo fundació abertis

» Equip humà


Coral abertis
Formació

A abertis, les persones representen l'actiu fonamental que permet que l'organització mantingui un nivell de qualitat elevat en els serveis que oferim, i que assoleixi els objectius fixats en matèria de responsabilitat social.

En aquest sentit, la satisfacció de les persones treballadores és un element clau per retenir el talent i garantir la salut i la seguretat laboral, mitjançant el diàleg continu i la implicació de l'equip humà en la millora continuada de l'empresa.

Per gestionar el talent, el Grup inverteix en formació, aposta per la direcció per objectius i desenvolupa sistemes per gestionar el creixement professional. La implantació de sistemes de gestió de seguretat i salut, d'acord amb la Norma internacional OHSAS, coordina la identificació de riscos i monitora les mesures de prevenció implantades, que constitueixen la base per a l'extensió dels beneficis socials.

abertis té un compromís explícit a favor de la igualtat d'oportunitats i en contra de la discriminació per raons de gènere, generació, ètnia o discapacitat. El projecte Diversitat analitza aquestes quatre àrees de manera transversal i proposa diversos plans d'acció per implantar accions de millora contínua.

  Enllaços relacionats: