Logo fundació abertis

Comunitat inversora


Inversors
Francisco Reynés i Salvador Alemany

El Pla estratègic de responsabilitat social es compromet, en segona línia, a garantir la transparència amb la comunitat inversora, paral·lelament amb el compromís establert en relació amb la política de retribució. En aquest sentit, abertis elabora anualment l'Informe de govern corporatiu, d'acord amb les recomanacions del Codi Olivencia i de l'Informe Aldama recollides en el Codi Conthe.

La comunicació bidireccional és un altre dels compromisos d'abertis amb la comunitat inversora. Destaquen, a més a més de la Junta General d'Accionistes, el telèfon d'atenció a l'accionista, la revista corporativa, les reunions amb els inversors i la secció de relacions amb inversors en la web d'abertis.

  Enllaços relacionats: