Logo fundació abertis

» Clients


Clients Clients Centre de Control

Clients

abertis treballa en la millora contínua del servei al client. Gairebé en totes les empreses del Grup disposem d'un sistema de gestió de qualitat implantat i certificat, d'acord amb la Norma internacional ISO 9001. A més a més, comptem amb nombrosos canals de comunicació amb el client. Des d'aquests canals es porten a terme accions de sensibilització per millorar la seguretat viària i contribuir així a reduir els índexs de sinistralitat.

  Enllaços relacionats: