Logo fundació abertis

» Objectius i Comptes Anuals


Autopista i medi ambient
Autopista i medi ambient

La Fundació Abertis és l’expressió de la vocació de responsabilitat social corporativa de les empreses del Grup Abertis i, en particular, del seu compromís amb el medi ambient i amb la millora sostenible i el desenvolupament social dels territoris i països on el Grup Abertis desenvolupa les seves activitats.

Com una de les respostes al compromís de Responsabilitat Social d’abertis, la fundació també desenvolupa un ampli Programa de Seguretat Viària, l’objectiu del qual és sensibilitzar la població sobre la necessitat d’una mobilitat responsable.

La fundació, a més, ha heretat la sensibilitat pel patrimoni històric i artístic de les empreses que avui dia formen el grup abertis. Això es tradueix en accions de promoció i difusió del patrimoni amb l’objectiu d’apropar la cultura al gran públic.

La fundació també canalitza accions de responsabilitat social corporativa de les empreses de la corporació abertis i, amb el temps, s'ha convertit en un element cohesionador de les diferents unitats de negoci.

Comptes Anuals 2013 (nova finestra)