Logo fundació abertis

» Programa de Seguretat Viària


Programa de Seguretat Viària

El Programa de Seguretat Viària impulsat per la fundació abertis és la millor prova del paper de lideratge que assumeix la nostra entitat en la millora de la seguretat de conductors i vianants, i en la prevenció i la reducció de la sinistralitat.

L'objectiu del Programa de Seguretat Viària és informar i sensibilitzar la població sobre la necessitat d’una mobilitat segura i responsable. A partir de públics objectiu clau, com ara els conductors joves o els escolars, aquesta iniciativa vol arribar a tota la societat. El Programa s’articula en quatre grans línies d'actuació: educació viària, divulgació i sensibilització, estudis de recerca i jornades tècniques.

El Programa d'Educació Viària a les Escoles (nova finestra) tenia com a objectiu sensibilitzar els escolars d'entre 8 i 12 anys sobre la importància de la prevenció i fomentar en ells els hàbits responsables. Aquesta tasca també servia per a reforçar els coneixements dels professors i dels pares.

En el marc de la divulgació i sensibilització va tenir lloc, el 2009, l’acció Et queda una vida (nova finestra) per conscienciar els joves d’entre 18 i 30 anys sobre els riscos al volant i per reconèixer la conducta dels conductors joves responsables.

A la resta d’apartats trobareu més informació sobre els estudis, les jornades i les publicacions impulsades per la fundació abertis en l’àmbit de la segureta viària.

Voluntaris

Cotxe

logo de la Carta Europea de Seguretat Viària