Logo fundació abertis

» Estudis


Impacte del canvi climàtic en les reserves marines: l'exemple del Cap de Creus

Es tracta del primer estudi que es du a terme a la Mediterrània sobre l'impacte del canvi climàtic en l'ecosistema d'una reserva marina. Els resultats obtinguts serviran per gestionar millor els ecosistemes marins i garantir la planificació correcta de les activitats econòmiques que els recursos marins sustenten, sigui el turisme, la pesca o les infraestructures. El treball continua amb la divulgació dels resultats entre els turistes, les administracions, les empreses i els ciutadans en general, per sensibilitzar-los de la importància de prendre mesures individuals que ajudin a evitar l'impacte del canvi climàtic en els ecosistemes marins costaners. rnrnLa investigació tria com a cas d'estudi la reserva marina del Cap de Creus (el Parc Natural del Cap de Creus, del qual la fundació abertis és entitat protectora), la més gran i la més visitada que hi ha a Catalunya. Tot i que el projecte es planteja localment, pretén aprofundir en una problemàtica global que té implicacions i repercussions a gran escala.

Cap de Creus

Comparteix |

© De l'edició, fundació abertis, Barcelona, 2011.
© Del text, els autors
Tots els drets reservats. Es pot redistribuir, reenviar, copiar o citar aquest document sempre i quan no sigui modificat i no sigui utilitzat amb fins comercials. S'ha d'incloure aquesta nota de copyright, així com el nom de l'autor i de la fundació abertis i l'adreça www.fundacioabertis.org (nova finestra).

enrera [ amunt ]