Logo fundació abertis

» Estudis


Freqüentació i mobilitat dels visitants del Parc de Collserola

Aquesta investigació estudia els hàbits dels visitants del Parc de Collserola tant pel que fa a la mobilitat (freqüència de les visites, afluència a determinats indrets, mitjans de transport que utilitzen per accedir-hi i moure-s´hi) com pel que fa a les seves necessitats i expectatives. L´objectiu últim d´aquesta recerca és oferir un espai adequat als diferents usos i expectatives de la població al mateix temps que es garanteix la conservació aquest espai natural.

Parc de Collserola

Comparteix |

© De l'edició, fundació abertis, Barcelona, 2009.
© Del text, els autors
Tots els drets reservats. Es pot redistribuir, reenviar, copiar o citar aquest document sempre i quan no sigui modificat i no sigui utilitzat amb fins comercials. S'ha d'incloure aquesta nota de copyright, així com el nom de l'autor i de la fundació abertis i l'adreça www.fundacioabertis.org (nova finestra).

enrera [ amunt ]