Logo fundació abertis

» Patrocinis


Sol·licitud de patrocinis

Una de les línies d'actuació definides en el Pla de responsabilitat social és la implicació en la comunitat i el teixit social. Així doncs, les empreses del grup abertis i la fundació abertis desenvolupen un ampli programa de patrocinis que prioritza els projectes relacionats amb la seguretat viària, el medi ambient, la cultura i l'accessibilitat social.

El Grup dóna suport al programa de voluntariat corporatiu "Voluntaris", sorgit dels mateixos empleats, facilitant-los recursos i eines de comunicació perquè els voluntaris puguin desenvolupar i potenciar la seva tasca social fora de l'horari de treball. abertis organitza anualment el Dia del Voluntariat, efemèride per compartir projectes amb diferents ONG i involucrar-hi les persones treballadores que vulguin participar en projectes solidaris.

abertis comparteix amb les empreses que avui integren el Grup, la sensibilitat pel patrimoni històric i artístic, i pels valors culturals. En aquest sentit, el Grup col·labora amb les principals institucions culturals, sempre de la mà de les administracions públiques, amb l'objectiu de fer la cultura més accessible a la ciutadania. abertis també fa possible la intervenció en monuments que difícilment podrien rebre suport econòmic per ser recuperats.

A més a més, ha posat a disposició del públic interessat, dos béns patrimonials d'interès excepcional: el castell de Castellet i la pedrera romana del Mèdol, jaciment integrat en la declaració de Patrimoni Mundial de la ciutat de Tarragona.


[ amunt ]