Logo fundació abertis

» Patrocinis


Patrocinis del 2004

CONAMA VII

Participació en el VII Congrés Nacional de Medi Ambient (CONAMA), que tenia com a lema Cimera del desenvolupament sostenible . Com a entitat patrocinadora, la fundació abertis va liderar un projecte propi que va incloure l'organització d'una sala dinàmica i la participació en jornades tècniques, reflexions i grups de treball. Si voleu obtenir més informació sobre aquest esdeveniment celebrat el novembre del 2004, consulteu el projecte sobre el VII Congrés Nacional de Medi Ambient (CONAMA).

 VII Congrés Nacional de Medi Ambient (CONAMA)

Associació Espanyola de la Carretera

Conveni de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit, el Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Associació Espanyola de la Carretera per dur a terme activitats formatives en matèria de seguretat viària.

Continuació de patrocinis del 2003

Fundació Francisco Godia

Col·laboració consistent en el patrocini del curs de la Fundació Amics del Museu del Prado sobre Ticià i la pintura veneciana al Museu Nacional del Prado i la divulgació de les exposicions dels fons de la Fundació Francisco Godia —concretament, Una mirada al segle XX, a Lleida, i L’esplendor de la ceràmica espanyola, a Alacant—, a més de donar suport a les exposicions promogudes a Barcelona —Vidre d’artistes i Lames de Tibet. Si voleu, podeu obtenir més informació sobre l’exposició L’esplendor de la ceràmica espanyola.

Consell Comarcal de l'Alt Penedès

Conveni per col·laborar en un projecte de neteja de la massa forestal i prevenció d'incendis a la comarca.

Fundació Catalana per la Seguretat Viària

Col·laboració destinada a establir un marc d'intercanvis d'experiències, assessorament, informació i finançament d'activitats, amb l'objectiu de fomentar iniciatives i projectes conjunts. Presentació de l'informe de les activitats realitzades per part de P (A) T.

Fundació MACBA

Conveni de col·laboració amb el Museu d'Art Contemporani de Barcelona amb l'objectiu de contribuir a dotar aquesta institució amb una àmplia col·lecció d'art contemporani.

Ajuntament de Castellet i la Gornal

Col·laboració en diverses festes que promou l'Ajuntament de la localitat, a més de la concessió de beques per al transport de tots els estudiants universitaris del municipi.

Fundació Castells Culturals de Catalunya

Edició dels fullets i els pòsters per al cicle «Música als castells».


Seu del Centre Nacional d'Investigacions Cardiovasculars

Seu del Museu Nacional d'Art de Catalunya

Concert al castell de Castellet
[ amunt ]