Transparència i reputació

Et donem la benvinguda al canal ètic de la Fundació Abertis

Apostem per la integritat, honestedat i transparència en la nostra forma d’actuar.

Per què existeix el canal ètic de fundació Abertis?

Per enfortir la integritat en la nostra forma d’actuar.

La bústia neix amb l’objectiu d’afavorir el compliment del codi ètic en el grup Abertis (aplicable, també, a Fundació Abertis) i de la normativa que li sigui aplicable.

Per a la prevenció i detecció d’irregularitats

Es tracta d’un canal segur i bidireccional que promou la col·laboració entre el Comitè d’Ètica i de Prevenció Penal i els empleats de fundació Abertis per a la protecció de la cultura ètica de Fundació Abertis.

Per garantir la confidencialitat, seguretat i integritat de les comunicacions

Al canal ètic només poden accedir els membres del Comitè d’Ètica i de Prevenció Penal de Fundació Abertis. A més, garanteix la integritat en la traçabilitat de la gestió de la denúncia / consulta des de la seva entrada fins a la seva resolució.

La persona que fa la comunicació té la plena garantia de l’anonimat en l’entorn digital si opta per fer la comunicació de manera anònima.

Qui gestiona el canal ètic de Fundació Abertis?

El Comitè d’Ètica i de Prevenció Penal gestionarà les denúncies i consultes. Els seus membres estan subjectes als principis de: honorabilitat, autonomia, confidencialitat, objectivitat, equitat, audiència i no represàlia.

Què es pot comunicar?

Tota persona que tingui relació amb Fundació Abertis, pot realitzar consultes o denúncies relatives a possibles irregularitats en el compliment de la normativa que li sigui aplicable

Quina és la normativa interna de Fundació Abertis?

  • Correu Electrònic: canal.etico@abertis.com
  • Correu Postal:

Compliance

Ref. Canal Ético Abertis

Avda. Pedralbes 17

08034 – Barcelona (España)

Informe d’RSC

A l’informe d’RSC d’Abertis Infraestructuras, SA es reflecteix la funció de la Fundació Abertis de cohesionar els interessos econòmics de les empreses del Grup Abertis amb les respectives comunitats locals on tenen presència per protegir, en tot cas, el medi ambient i la societat.

Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern de la Fundació Abertis que l’administra i la representa d’acord amb la llei i els seus estatuts.

Els requisits per ser membre del Patronat de la Fundació Abertis es troben als seus Estatuts i en el procediment per finançar projectes de compromís i de col·laboració amb la comunitat.

Estatuts de la Fundació Abertis

Els Estatuts de la Fundació Abertis en regulen el funcionament.

Comptes anuals

Els comptes anuals reflecteixen l’estat del patrimoni de la Fundació Abertis.

Memòria d’activitats de la Fundació Abertis

Resum anual de les activitats de la Fundació Abertis.