Presentació

Salvador Alemany. President

Desitjo donar-vos la benvinguda a la web de la Fundació Abertis, un espai virtual on podran conèixer l’actualitat i les principals activitats que duem a terme a través de quatre línies principals d’actuació: el medi ambient, l’acció social, la promoció de la cultura i la seguretat viària.

 

Com a grup líder internacional en la gestió d’autopistes de peatge, amb la gestió directa de més de 8.300 kilòmetres de vies d’alta capacitat al món, Abertis manté, gràcies a la seva fundació, el seu compromís amb la societat, la cultura, la seguretat viària i el medi ambient a tots els territoris on desenvolupa la seva activitat.

 

A més, la Fundació Abertis canalitza les col·laboracions del Grup Abertis amb la societat, com a mostra de les accions que es duen a terme en matèria de Responsabilitat Social Corporativa.

 

Us animo a visitar aquest testimoni digital, viu i dinàmic, de totes les accions que desenvolupa la Fundació Abertis i a que participin activament a les nostres iniciatives.

Salvador Alemany. President
Sergi Loughney. Director

La Fundació Abertis duu a terme accions destinades a la millora de la seguretat viària amb l’objectiu de reduir la sinistralitat. Aquestes accions estan enfocades a l’educació viària infantil, a la sensibilització dels joves i a la prevenció en el cas dels conductors sèniors.  També promou accions socials en favor dels col·lectius més desafavorits incorporant-les a les seves accions de seguretat viària a favor de la sostenibilitat i el medi ambient gràcies a que des de l’any 2014, la seva seu, el castell de Castellet, és Centre Internacional UNESCO per a les Reserves de la Biosfera Mediterrànies.

 

A més, complementa les activitats del Grup Abertis als països on està present: España, França, Puerto Rico, Xile, Argentina i Brasil i contribueix al desenvolupament de la Xarxa Internacional de Càtedres Abertis.

 

Els invito a visitar aquesta web on podran conèixer amb més detall les nostres activitats.

Sergi Loughney. Director