Comisió RSC

Constituïda formalment l’any 2014, aquesta comissió del Consell d’Administració s’ocupa específicament d’aspectes relacionats amb la gestió de la responsabilitat social corporativa (RSC) i la centralitza en el si del màxim òrgan de govern. Les funcions designades inclouen fer el seguiment del grau de compliment dels objectius i dels programes sobre aquesta matèria, revisar els continguts de l’Informe Anual d’RSC i recomanar l’estratègia sobre les aportacions de la Fundació Abertis i afectar-les al compliment dels programes d’RSC adoptats per l’organització.

  • Salvador Alemany Mas.. President (Altres externs - nomenat el 21/07/1998)
  • María Teresa Costa Campí.. Vocal (Independent - nomenada el 20/03/2013)
  • Susana Gallardo Torrededía.. Vocal (Dominical - nomenada el 13/03/2014)
  • Manuel Torreblanca Ramírez. en representació de Pablis 21S.L. Vocal (Dominical-nomenat el 24/04/12)
  • Josep Maria Coronas Guinart.. Secretari no conseller