Anàlisis Externes

La informació econòmica, ambiental, social i de bon govern relacionada amb l’acompliment de l’organització és utilitzada i analitzada per diversos grups d’interès i aporta un retorn enfocat al cicle de millora contínua i a l’actualització de la materialitat.

Dow Jones Sustainability Indices
Dow Jones Sustainability Indices
STOXX
STOXX
MSCI
MSCI
Global Compact
Global Compact
Global Reporting Initiative (GRI)
Global Reporting Initiative (GRI)
Carbon Disclosure Project (CDP)
Carbon Disclosure Project (CDP)