Reponsabilitat Social Corporativa

Més de deu anys de trajectòria en l’àmbit de la responsabilitat social corporativa han permès a l’organització sistematitzar la gestió i l’acompliment en cadascun dels aspectes materials, mentre que la Fundació centralitza les accions de compromís amb la comunitat local.