Memòria anual de la Fundació Abertis 2014

Memòria anual de la Fundació Abertis 2014
Memòria anual de la Fundació Abertis 2014

La Fundació Abertis fa balanç de la seva activitat en la Memòria anual, on es reflecteixen totes les actuacions dutes a terme en matèria de medi ambient, seguretat viària, acció social i cultura, els actes celebrats a la seu de la Fundació, el castell de Castellet , les activitats dutes a terme des del Centre Internacional UNESCO per a les Reserves de la Biosfera Mediterrànies i les actuacions de la xarxa internacional de les Càtedres Abertis.