Activitats

El compromís d'Abertis amb els països on el Grup desenvolupa la seva activitat es concreta en diferents actuacions que contribueixen al desenvolupament econòmic i social d'aquests territoris. Les activitats de la Fundació Abertis posen l'accent en la seguretat viària, l'acció social, la cultura i el medi ambient.