Accessibilitat

Després d’una primera auditoria i una revisió posterior, a fi de confirmar el nivell Doble A del lloc web públic de Fundació Abertis, Technosite certifica, amb data 20 de maig de 2010, que aquest lloc web compleix el nivell Doble A segons les Pautes d’accessibilitat al contingut de la web 1.0 de la Web Accessibility Initiative (WAI) del World Wide Web Consortium. Aquesta certificació es reconeix a través del segell d’accessibilitat de Technosite, corresponent al nivell Doble A i del segell Euracert Doble A.

Technosite Certificación WCAG-WAI AA Certificación Euracert eAccessibility AA

El segell s’atribueix per un període de dos anys, a partir de la data de redacció d’aquest document.

Technosite efectuarà avaluacions periòdiques de l’accessibilitat del lloc web públic de Fundació Abertis —automàtiques, cada tres mesos, i manuals, cada sis— per comprovar que l’estat d’accessibilitat del lloc web és conforme amb el segell. En cas contrari, Technosite pot revocar el segell que acredita aquest compliment.

En la certificació actual del lloc web públic de Fundació Abertis s’exclouen les àrees o elements següents:

  1. Documents en format PDF que apareixen al lloc web públic de Fundació Abertis. L’empresa es compromet a oferir la informació en un format accessible a qualsevol usuari, incloent-hi un apartat especial o dades de contacte, perquè els clients que hagin de disposar d’aquest tipus de documents en format accessible puguin sol·licitar-los a Fundació Abertis.
  2. Publicacions efectuades abans del mes de gener del 2010 al lloc públic de Fundació Abertis. Aquestes publicacions estan desenvolupades seguint criteris d’accessibilitat i en permeten la iteració completa per mitjà de qualsevol producte de suport. Tot i així, a causa d’implementacions antigues, algunes notícies desenvolupades abans del 2010 poden donar errors de validació en el codi font.

En aquest web hi ha una gran quantitat d’arxius en format PDF. Per poder visualitzar aquest tipus d’arxius necessitaràs Adobe Reader, un programa lector d’aquest format. Pots descarregar-te gratuïtament el programa des d’aquí.

Icona d'Adobe Reader